Кваліфікація: Електрогазозварник ІІ, ІІІ, IV розряду.

Середня заробітна плата складає 10-15 тис. грн.

Основними замовниками кадрів є ТОВ “Завод Кобзаренка”

Електрогазозварник з’єднує (зварює) елементи металоконструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального апарату. Збирає заготовки (вузли) конструкцій, здійснює їхнє транспортування в межах робочого місця, налагоджує зварювальне устаткування, встановлює необхідний режим зварювання, здійснює зоровий контроль швів. 

 

Основним знаряддям роботи електрозварника ручної зварки є електрод. Для зварювання тонкого металу, кольорових металів, їхніх сплавів і чавуну використовується газовий пальник, в якому відбувається змішування горючого газу з киснем і утворення полум’я. Газозварник, окрім зварювання, виконує роботи з нарізання деталей різної довжини і за різними контурами, здійснює наплавлення, паяння і підігрівання металу.

Електрогазозварник повинен уміти тривалий час сконцентровувати увагу, володіти хорошою зорово-моторною координацією, розвиненою просторовою уявою і технічним мисленням, бути акуратним і урівноваженим.

 Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника навчального закладу за професією «Електрогазозварник»:

Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

основи знань про будову і принцип дії електрозварювального обладнання, газозварювальної і газорізальної апаратури, зварювальних напівавтоматів: для зварювання під шаром флюсу і у середовищі активних газів; газової апаратури; види, способи і основні прийоми підготовки кромок; виробів для зварювання, вимоги до прихваток; типи зварних з’єднань і швів, види, типи розбирань та позначення зварних швів на кресленні; правила вибору режимів дугового і газового зварювання та кисневого різання; основні властивості і вимоги до електродів, зварюваного металу і сплавів, газів (кисень, ацетилен, гази-замінники, вуглекислий газ) і горючих рідин (газ, бензин), які застосовує під час зварювання; залишковий тиск газу в балонах, який допускається; правила забезпечення захисту шва під час зварювання в захисному газі і під шаром флюсу; призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання; призначення і умови застосування контрольно-вимірювальних приладів (вольтметр, амперметр, манометр); причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання; характеристику газового полум’я; габарити лому за Державним стандартом.

Повинен уміти:

виконувати ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і механізоване дугове зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій  із вуглецевих сталей в нижньому і вертикальному положеннях зварного шва товщиною до 10мм, встик без скосу кромок, зі скосом кромок суцільним однобічним і двобічними швами; зварювання пластин однакової і різної товщини суцільним і переривчастим одношаровим швом; зварювання кутових з’єднань без скосу і зі скосом кромок; готувати газові балони до роботи. Обслуговувати газову апаратуру відповідно до ДСТУ; прихвачувати деталі, вироби, конструкції у всіх просторових положеннях; готувати вироби, вузли та з’єднання під зварювання, зачищати шви після зварювання; наплавляти прості невідповідальні деталі. Усувати раковини і тріщини в простих деталях, вузлах, відливках; читати креслення.

Сфера професійного використання випускника: Зварювання металу для виробництва та ремонту металевих виробів.

Специфічні вимоги:

Вік: прийняття на роботу, після закінчення строку навчання, здійснюється відповідно до переліку важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджених наказом МОЗ України №46 від 31.03.1994.

Є медичні обмеження.