Середня заробітна плата складає 7- 11 тис. грн.

Основні замовники кадрів: ФОП “Постіл П.І.”, ФОП “Федина С.І.”, ФОП “Охріменко С.Б. (Магазин, кафе “Шарм”), 
ФОП “БОСЕНКО В.М.”(МАРКЕТ “ПОСУЛЛЯ”), ПП “ЄВПЯТЬЄВ О.М.”(МАГАЗИН ТА КАФЕ “КАЛІПСО”) 

Продавець – найбільш поширена професія серед торговельних  працівників, на даний час вона найбільш популярна. Сучасний професійний продавець – це кваліфікований спеціаліст у галузі товарознавства, консультант і помічник покупця.

Продавець – особа, яка виступає посередником між виробником товару і покупцем. Спеціалізація продавця визначається видом товарів, з якими він працює. Серед продовольчих товарів виділяють м’ясну і рибну продукцію, бакалію, кондитерські та кулінарні вироби, овочі і фрукти, хліб та хлібобулочні вироби. Щоб бути конкурентоздатними на ринку праці, продавці повинні робити все, щоб задовольнити потреби клієнтів: бути ввічливими, вміти спілкуватись, досконально володіти інформацією про якість продуктів, давати поради, пропонувати та переконування в необхідності покупки тих чи інших товарів, відчувати настрій покупця, запобігати конфліктним ситуаціям. Для продавця важливо мати такі якості та вміння:відповідальність, самовдосконалення, самоконтроль, стійка увага, здатність аналізувати та узагальнювати,  організаторські здібності, пам’ять.

Умови роботи

Професію продавця можна віднести до професій з середнім ступенем тяжкості та напруженості праці. У процесі роботи продавець несе велику моральну і матеріальну відповідальність, витримує психічне напруження, а також фізичне навантаження. Матеріальна відповідальність є однією з умов роботи в торгівлі. Кожен працівник щоденно неначе складає іспит на чесність і порядність. Як показує практика, не для всіх ця психологічна ноша посильна в силу індивідуальних властивостей психіки або певних норм і цінностей, яких дотримується особистість.

Кваліфікаційні вимоги

Продавець повинен уміти:

приймати товари; перевіряти заповнення тарних одиниць, їх кількість та вагу, підраховувати штучні товари, перевіряти якість за результатами зовнішнього огляду. Забезпечувати зберігання товарів за кількістю та якістю. Готувати товари до продажу: перевіряти цілісність пакування, розпаковувати із зовнішньої тари, перевіряти наявність маркувальних даних і якість після зберігання; перебирати, протирати, зачищати, нарізати, фасувати товари; забезпечувати наявність відповідно оформлених цінників; розміщувати і викладати товари за групами, видами, сортами з дотриманням правил товарного сусідства. Готувати робоче місце до роботи: встановлювати і перевіряти справність ваговимірювальних приладів, реєстраторів розрахункових операцій, виробничого інвентарю, інструментів; отримувати і готувати пакувальний матеріал. Пропонувати і показувати товари. Консультувати покупців про властивості, смакові особливості, кулінарне призначення та харчову цінність товарів. Пропонувати взаємозамінні і нові товари, а також супутні товари. Нарізати, зважувати і упаковувати товари, підраховувати вартість покупки, перевіряти реквізити чека, видавати покупку. Підраховувати гроші, здавати їх у встановленому порядку. Прибирати нереалізовані товари і тару. Готувати товари до інвентаризації. Контролювати своєчасне поповнення робочого запасу товарів і терміни реалізації продуктів (що швидко та надто швидко псуються). Брати участь в  оформленні прилавкових вітрин.

Перспективи

Навчаючись в нашому навчальному закладі, учні з професії продавець продовольчих товарів набувають фахових знань, умінь і навичок, готуються застосовувати їх у своїй подальшій професійній діяльності.

Під час проходження виробничої практики на торговельних підприємствах, учні вдосконалюють свою професійну майстерність, набувають нових знань і навичок, прищеплюють уміння організаторської діяльності в умовах трудового колективу. Саме на цьому етапі в учнів формується свідоме розуміння і сприйняття майбутньої професії, забезпечується можливість перевірити знання на практиці, оцінити рівень своєї професійної компетентності під час вирішення тих чи інших виробничих питань.